Shoto Niju Kun  20 Basis principes van Gichin Funakoshi   Karate do wa rei ni haijimari, rei owaru koto no wasuruna. Karate begint en eindigt met hoffelijkheid Karate ni sente nashi Er bestaat geen eerste aanval in het karate Karate wa gi no tasuke Karate is van groot belang voor het handhaven van rechtvaardigheid Mazu jiko wo shire, shikoshite tao wo shire Ken eerst jezelf dan de ander Gijutsu yori Shinjustu Eerst de geest dan de techniek Kokoro wa hanatan koto wo yosu Wees altijd voorbereid om je gedachten los te laten Wazawai wa getai ni shozu Ongeluk (ongevallen) komt altijd door luiheid (nalatigheid) Dojo nominmo karate to omoe na Denk niet dat karatetraining alleen in de dojo plaatsvindt Karate no shugyo wa issho de aru Je hebt je hele leven nodig om karate te leren; er is geen einde Arai-Yuro mono wa karate-ka seyo, soko ni myo-mi ari Stop iedere dag van je leven in karate en je vind de ultieme wijze van bestaan Karate ea yu no goto shi taezu natsudo wo atezareba mopto no mizu ni kaeru Karate is als heet water. Als het niet constant verhit wordt zal het weer koud worden. Katsu kangae wa motsu na makenu kangae wa hisuyo Denk niet dat je moet winnen, denk liever dat je niet moet verliezen. Tekki ni yotte tenka seyo De overwinning hangt af van je vermogen om kwetsbare punten te onderscheiden van onkwetsbare Taatakai wa kyo-jitsu no soju ikan na ari De strijd hangt af van hoe je beschermt en onbeschermd beweegt. (beweeg afhankelijk van je tegenstander) Hito no te ashi wo ken to omoe Beschouw je handen en voeten als zwaarden Danshi mon wo izureba hyakuman no tekki ari Als je van huis vertrekt denk dan dat er vele vijanden op je wachten. Het is uw houding welke moeilijkheden uitdraagt Kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai Beginners moeten zich bekwamen in lage standen, een natuurlijke lichaamshouding is voor gevorderden Kata wa tadashiku jisen wa betsu mono Een kata beoefenen is een ding, een echt gevecht is een ander Chikara no kyojaku, karada no shinsuku, waza no kankyo wasuruna Onthou altijd 1 - sterkte en zwakte in kracht 2 - strekken en samentrekken van het lichaam 3 - traagheid en snelheid van technieken Pas dit op correcte wijze toe Tsune ni shinen kufy seyo Denk altijd aan, en zoek de wegen om naar, de twintig voorschriften te leven. Dojo Kun etiquette Dojo Kun Hitotsu jinkaku kansei ni tsutomuru koto Een: streven naar vervolmaking van karakter Hitotsu makato no michi o mamuru koto Een: de weg van de waarheid verdedigen Hitotsu doryoku no seishin o yashinau koto Een: de geest van inzet ontwikkelen Hitotsu reigi o omonzuru koto Een: de etiquette respecteren Hitotsu kekki no yu o imashimuru koto Een: waken tegen roekeloosheid --- Toegeschreven aan 'Tode' Sakugawa, ca. 1733-1815. --- De JKA houdt deze regels, in verkorte vorm, als leidende principes aan: karakter, oprechtheid, inzet, etiquette, zelfbeheersing. Copyright 2018 Web Design T.F.O.   All Rights Reserved.    Bujutsukarate.nl