Japanse woordenlijst Tot 10 tellen Ichi          Ni          San          Shi(yon)          Go          Roku          Shichi          Hachi          Ku          Ju   1            2              3                4                  5               6                 7                  8              9           10 Begin en einde van de les  Osu (oss) Groet bij het betreden en verlaten van de dojo Seiza (seeza) Verzoek tot aannemen van zithouding Mokuso (mokso) Begin van meditatie, ogen sluiten Ennoté of mokuso yame Einde meditatie, ogen openen Sensei ni rei (sensee nie ree) Groet aan de leraar Sempai ni rei Groet aan de assistent Otagai ni rei Groet aan de medeleerlingen Kiritsu (kieriets) Verzoek tot opstaan Osu Groet Algemeen Jodan Hoog, naar het hoofd Chudan Midden, romp, ter hoogte van de plexus Gedan Laag, naar het kruis Shomen (Heup) naar voren Hanmi (Heup) half weggedraaid Mae ni Naar voren Sagaru Naar achteren Yoko e Zijwaarts Hidari Links Migi Rechts Mawate Commando voor omdraaien, van richting veranderen Hantai Wisselen van stand of houding (andere been voor) Kamae Houding Jiyu kamae Vrije gevechtshouding (welke een zekere gevechtsrealiteit uitdrukt) Kamae te Commando om aangegeven stand aan te nemen (bijv. "hidari zenkutsu dachi, kamae te" : neem de linker naar voren leunende stand aan) Yoi 'Wees gereed', neem de beginstand aan, meestal hachi dachi (voeten parallel heupbreedte), vuisten gesloten, de vuisten iets voor het lichaam ter breedte van de voeten. Hajime Beginnen Yame Stop Yasume Ontspannen, tevens afgroeten in musubi dachi Arigato gozaimasu Dank u wel Kime waza Tegenaanval  Shitei kata Te kennen kata's Tokui kata Voorkeurskata Kaeshi-ippon-kumite De verdediger dwingt de aanvaller achteruit Yakusoku kumite Kumite met verwittigen (aankondigen) Oyo kumite Toepassingskumite Shiai-kumite Wedstrijdkumite Gi Uniform Sensei Meester Sempai Seniorleerling Shomen Eerste meester Maai Afstand Waza Techniek Aka Rood Shiro Wit Obi Gordel Nage Werpen Seiretsu Opstellen Dojo Oefenruimte Embusen Grondpatroon van de kata Tai sabaki Wegdraaien van het lichaam Zanshin Gevechtsaandacht Tamishiwari Breektechnieken Sun dome Stop op 3 cm van het doel Dojo-kun Etiquette regels van de dojo Anza Omhoog Ate Kleermakerszit Atemi Stoot Barai Wegvergen Chu Middel, midden  Dan Graad bij zwarte gordel, niveau  Do Weg Ge Laag Ippon Eén (volledig)  Jo Hoog Juji Kruis Kamaete Teken om aangegeven stand aan te nemen  Keage Opwaarts, stijgend  Kekomi Indringend Ki Geest, spirit  Kumi Ontmoeting - groep (min. 2 personen, 2 bewegingen)  Kyu Graad, klas  Mawai Gevechtsstand Mikazuki Boog (1/3 cirkel)  Morote Met beide handen  Nagashi Vegen Sae Drukken Otoshi Vallen(d), naar beneden duwen Ten Opeenvolgende Tyu Methode, school  Sabaki Wegdraaien Seiza Zitten op de benen(knieën)  Shiai Wedstrijd Shinpan Scheidsrechter Shisei Positie Tai Lichaam Tate Verticaal Te Hand Tokui Voorkeur Ude Arm Ura Tegenovergesteld Wa Cirkelvormig, rond  Waza Techniek, kennis  Zen Voor Obi Gordel Kuro Zwart Cha Bruin Ao Blauw Aka Rood Shiro Wit TE-BUI - Delen van de hand Haito Duimzijde van de hand Haishu Rug van de hand Teisho Palm van de hand Ippon ken Eén-kneukel-vuist Seiken Vuist ASHI-BUI - Delen van het been  Hittsui Knie Sokuto Zijkant voet Kakato Hiel Haisoku Wreef Koshi Bal van de voet STANDEN (Dachi)  Heisoku dachi Voeten gesloten Shizentai of Heiko dachi Natuurlijke parallelle stand, voeten heupbreedte en naast elkaar Musubi dachi Hielen tegen elkaar, V-vorm, voeten 90o Hachiji dachi Voeten schouderbreedte, voeten licht naar buiten wijzend Kiba dachi Paardezitstand: voeten 2x schouderbreedte, voeten evenwijdig, gebogen knieen Zenkutsu dachi Voorwaartse stand (voorste been gebogen, gewichtsverdeling 70:30) Kokutsu dachi Achterwaartse stand (achterste been gebogen, voeten haaks op elkaar) Fudo dachi Gevechtsstand (onbeweeglijke stand, sterk naar alle kanten) , gewicht op beide benen (combinatie tussen zenkutsu en kiba dachi) Sochin dachi Als fudo dachi, maar ruimer Neko-ashi-dachi Katstand Hangetsu dachi Halvemaan stand Renoji-dachi L-stand Heiko-dachi Vertrekstand (spreidstand = breedte schouders) AFWEERTECHNIEKEN (Uke waza)  Age uke Opwaartse afweer, verdediging voor het hoofd Soto uke Afweer van buiten naar binnen, eindigt voor het lichaam Uchi uke Afweer van binnen naar buiten, eindigt voor het lichaam Gedan barai Lage afweer Shuto uke Afweer met meskant van open hand Morote uke Afweer met twee armen, 1 arm ondersteunt de ander Kakiwake uke Dubbele openende afweer (wigblok) Otoshi uke Neerwaarste afweer, voorarm evenwijdig met grond Juji uke Afweer met gekruiste polsen Nagashi uke Begeleidende afweer Hasami uke Schaar blok (nijushiho)  Haiwan uke Backarm blok (kankudai) Haishu uke Backhand blok Sukui uke Blok met schepbeweging Ude uke Voorarm afweer Kake uke Meegaande afweer STOOTTECHNIEKEN (Tsuki waza) Oi tsuki Vorderende vuiststoot, zelfde arm en been is voor Gyaku tsuki Tegengestelde vuiststoot, bijv. linker been voor, rechter arm stoot Kizame tsuki Reikende vuiststoot met voorste arm, heupen draaien half weg Nukite Steekstoot met speerhand Choku tsuki Rechtstreekse vuiststoot Age tsuki Opgaande voorwaartse stoot Kagi tsuki Hoekstoot Mawashi tsuki Cirkelende stoot  Heiko tsuki Stoot met beide vuisten parallel Ura tsuki Stoot met omgekeerde vuist  SLAGTECHNIEKEN (Uchi waza) Shuto uchi Slag met de meskant van de hand Uraken uchi Slag met de bovenkant van de vuist (knokkels) Tettsui uchi Slag met hamervuist (pinkzijde) Empi uchi Elleboogstoot Otoshi uraken uchi Neerwaartse slag met bovenkant vuist TRAPTECHNIEKEN (Geri waza) Mae geri Voorwaartse trap met bal van de voet Mawashi geri Cirkelende trap met bal van de voet (soms wreef) Yoko geri keage Zijwaarts stijgende trap met meskant van de voet Yoko geri kekomi Zijwaarts stampende trap met meskant van de voet Ushiro geri Achterwaartse stampende trap met hiel (recht naar achteren) Fumikomi Naar beneden gerichte stampende trap met meskant van de voet Kin geri Mae geri met de wreef naar het kruis Mikazuki geri Zwaaiende trap met plat van de voet Tobi geri Trap met sprong Sangaku-tobi geri Driehoekssprong Tsumasaki geri Trap met de toppen van de teen Ren-geri Twee opeenvolgende trappen Ushiro-mawashi geri Achterwaarts cirkelende trap Ura mawashi geri Cirkelende trap met hiel  Nidan geri Dubbele trap met sprong TRAININGSVORMEN Kihon Stijltechnische basistraining Kihon kumite Stijltechnische basistraining met partner Kihon ippon kumite 1-stapsgevecht: 1 aanval, 1 verdediging gevolgd door tegenaanval Kihon sanbon kumite 3-stapsgevecht: 3 aanvallen, op de laatste volgt 1 verdediging gevolgd door tegenaanval Kihon gohon kumite 5-stapsgevecht: 5 aanvallen, op de laatste volgt 1 verdediging gevolgd door tegenaanval Kaishi ippon kumite 1 aanval, deze wordt verdedigd en gevolgd door vorderende tegenaanval; tegenaanval wordt verdedigd gevolgd door tegenaanval Jiyu ippon kumite 1 stapsgevecht in vrij bewegende vorm, aanval wordt aangekondigd, aanval, verdediging en tegenaanval worden volgens basis uitgevoerd Jiyu kumite Vrij gevecht, aanval en verdediging is vrij Kata Individuele stijloefening waarbij een gevecht tegen vier tot acht denkbeeldige tegenstanders wordt uitgebeeld. Er zijn ± 25 kata's binnen het Shotokan karate. De kata's hebben een vaste vorm, ze volgen een bepaald grondpatroon en hebben meestal een symboliek (bijv. 'het fort bestormen, de ruiter te paard, de vlucht van de zwaluw, de kraanvogel, de handen in de wolken, tien handen, 24 richtingen) Bunkai Toepassing van de gebruikte technieken in kata's, men loopt (delen van) de kata met 1 of meer tegenstanders RICHTINGEN  Mae Voorwaarts Ushiro Achter- of rugwaarts Hidari Links Migi Rechts Kesa Diagonaal Yoko Zijwaarts Gyaku Tegengesteld Mawashi Rond Age Stijgend Soto Buitenkant Uchi Binnenkant Otoshi Vallend of neerwaarts VOLGORDE VAN DE GROETCEREMONIE BIJ KATA  Musubi dachi Armen evenwijdig aan het lichaam, voeten in V-vorm, pinken tegen zijnaad van de broek Rei Formele buiging zonder het uitspreken van 'osu' Naam van de kata Yoi 'Wees gereed', neem de beginstand aan, meestal hachi dachi (voeten parallel heupbreedte),                                     vuisten gesloten, de vuisten iets voor het lichaam ter breedte van de voeten. Hajime Beginnen Yame of Naore Eindigen, einde, neem weer de yoi-positie aan Yasume Ontspannen, tevens afgroeten in musubi dachi (zonder 'osu') Copyright 2018 Web Design T.F.O.   All Rights Reserved.    Bujutsukarate.nl