Shotokan karate         Shotokan is de eerste en meest beoefende stijl van het moderne karate. Shotokan karate omvat lage standen en harde technieken. Verder wordt er veel geoefend op Kihon (basisoefeningen), Kata en Kumite. De beoefenaars van Shotokan karate hechten veel waarde aan de historische achtergrond van het karate en eren daarmee een lange traditie. De naam Shotokan werd geïntroduceerd in 1939, toen de eerste karate-dojo werd geopend. Shotokan betekent letterlijk school van Shoto. Shoto, wat pijnbomen betekent,is de dichtersnaam van Gichin Funakoshi. Het ruisen van de pijnbomen gaf hem inspiratie voor zijn gedichten en rust die benodigd is voor het beoefenen van karate. De eerste karateschool werd verwoest in 1945 bij een Amerikaanse luchtaanval. Geschiedenis Tode Het moderne Shotokan karate stamt uit Okinawa, een Japans eiland. In kinawa bestond al sinds 1470 een verbod op wapenbezit. Chinese gevechtsvormen, zowel met als zonder wapens, werden geïntroduceerd en in de loop der tijd aangevuld met technieken uit andere Aziatische landen met een gevechtstraditie. Het Tode of Te, de gevechtstechniek op Okinawa bestond uit een ongewapende vorm (het latere karate) en een gewapende vorm (het Okinawa Kobudo). Alles werd in het geheim beoefend tot 1875 toen Okinawa een officieel deel werd van het Japanse keizerrijk. De inwoners van Okinawa werden dienstplichtig en hierbij viel hun goede conditie op, die werd verkregen door het Tode. De Japanse regering was onder de indruk en gaf toestemming om het Tode te onderwijzen. Omstreeks 1912 kregen officieren karatetraining op Okinawa. In 1922 nodigde het Japanse Ministerie van Onderwijs een karate-expert, Gichin Funakoshi, uit om een demonstratie te geven. Hij gaf verschillende demonstraties aan universiteiten. Karate in Japan Kort daarna kreeg Funakoshi de eer een demonstratie te geven aan  Keizer Hirohito, die enorm onder de indruk was. Hoewel de Keizer Funakoshi geld en bedienden bood, weigerde hij. Hij wilde enkel een hut, een grote zaal en een tempel. Daar onderwees hij anderen karate en reisde door heel Japan. In 1924 werd karate een vast onderdeel van de lichamelijke opvoeding. De Keio universiteit in Tokio was de eerste die hiervoor een dojo inrichtte. Omstreeks 1932 hadden nagenoeg alle universiteiten dojo´s voor karate en het is begrijpelijk dat Japanners het karate verder ontwikkelden. Shotokan Funakoshi trok zich meer en meer terug en het lesgeven werd steeds meer overgelaten aan zijn zoon Yoshitaka en andere van zijn leerlingen. Deze gaven het moderne Shotokan karate vorm. Verder veranderde Funakoshi de benamingen van de kata´s en de Okinawa- benaming werd veranderd in de Japanse-benaming. Funakoshi onderwees zijn karatevorm voornamelijk d.m.v. kata. Zijn standen waren hoog en hij introduceerde het kihon, maar schonk nauwelijks aandacht aan het kumite. Zijn zoon ging veel verder en hij was degene die de lage standen introduceerde. Hij ontwikkelde nieuwe traptechnieken en kumite-vormen en huldigde het principe dat iedere aanval en houding tot het uiterste moet worden ingezet, overdreven tot het extreme, zodat er in situaties waarin je geremd bent, nog voldoende kracht over is om te winnen. Copyright 2018 Web Design T.F.O.   All Rights Reserved.    Bujutsukarate.nl